Løsninger - Testmaskiner

testcelle

Testcellerobot

Vi fik til opgave at udvikle et testudstyr som vi løste på følgende måde: Et testemne placeres manuelt på en palettebane som fører emnet ind i robotcellen hvor det udfældes og placeres af robotten i en manipulator, indeholdende et vision-system samt en stregkoderlæser. I manipulatoren afkodes testemnet samt orienteres således at robotten kan håndtere det korrekt. Robotten håndterer nu emnet i testeren og en testfunktion udføres eksempelvis; en high voltage test. Efter endt test samt godkendelse placerer robotten emnet på en anden palettebane som fører emnet ud af robotcellen til manuel håndtering. Godkendes emnet ikke efter testen håndteres det af robotten på en transportør som fører emnet ud af robotcellen til manuel kontrol. Robotcellen er sikret med en afskærmning udført i aluminiumsprofiler.

Rundbordsautomat

Fremstillingen af rundbordsautomaten var en særlig interessant opgave fordi der indgår en hel del elementer og processer som skal koordineres til en enhed. Automaten er opdelt i 4 arbejdsstationer hvor en montør manuelt placerer et emne i station 1. Når operatøren bevæger sig ud af lysgitterområdet trykkes på ”Start” på rundbordsautomatens front og bordet takter en station frem. I station 2 sørger et transportbånd for endnu et emne køres frem til montering af en servo-styret pick and place enhed – bordet takter frem til station 3, hvor det sidste emne fremkommer via en cirkulær føder og igen med en servostyret pick and place enhed monteres. Til slut takter bordet til station 4 til manuel afmontering samt visuel kontrol.

Rundbordsautomat_cover
Målemaskine_cover

Målemaskine

På en fjedermaskine bliver der produceret fjeder, disse fjedre skal kontrolmåle, det sker ved at fjederen bliver samlet op på et taktbånd som håndtere fjederen ind i målemaskine, her bliver de placere i et fixtur på et servoindexbånd, på dette indexbånd er placeret flere måle/kontrol stationer som fjederen bliver test i, og på denne måde sikre høj produktions kvalitet.

Specialmaskiner bygget på standardkomponenter.​

Passionsdrevet ingeniørkundskab.

0
Offices Worldwide
0
Finished Projects
0 +
Satisfied Customers
Vores Team
Martin Hundevad
Automation Manager & Partner
Lasse Taulborg
Adm. Direktør & Partner
Henrik Lund Andersen
Sales Manager & Partner

Book a free session